اخبار

بيشتر

چهارشنبه1403/3/30

11:16:2

46

نشست کارگروه تخصصی- علمی هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

سومین نشست کارگروه تخصصی- علمی هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور اعضای محترم در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.  در این جلسه اعضا به منظور شفاف سازی نکات راهنما و محورهای مدل کیفیت جهان اسلام در هر زیرمعیار، نظرات خود را بیان نمودند. همچنین گزارشی از روند اجرایی جایزه توسط مجری جایزه ارائه گردید.