مجری جایزه

1401/8/30 دوشنبه
مجری جایزه ملی کیفیت ایران
مجری جایزه:
با عنایت به ظرفیت ماده 5 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پژوهشگاه استاندارد انحصاراً به‌عنوان مجری رسمی جایزه تعیین می‌گردد. پژوهشگاه استاندارد مسئول اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها، وظایف و مسئولیت‌های ابلاغی است که بر اساس توافق از سوی سازمان به او واگذار می‌شود.
تبصره 1: چنانچه بنا به دلایل موجه پژوهشگاه در یک سال مشخص و با اعلام قبلی، پس از بررسی و پذیرش موضوع از سوی رئیس شورای سیاست‌گذاری برای اجرای جایزه اعلام عدم آمادگی نماید، مطابق با بند زیر مجری برای بازه زمانی معینی انتخاب خواهد شد و پژوهشگاه می‌تواند بخش یا تمامی امورات مربوط به اجرای جایزه را به غیر واگذار نماید. شرایط تفویض اختیار مجری جایزه ملی کیفیت ایران
 در صورت وقوع شرایط موجود در تبصره 1 فوق‌الذکر، سازمان، نهاد، انجمن یا تشکل علمی و حرفه‌ای در زمینه کیفیت می‌توانند متقاضی عهده‌داری وظیفه مجری جایزه شوند و پس از طی فرآیندهای قانونی توسط دبیرخانه جایزه مجری انتخاب می‌شود و مسئولیت امور اجرایی جایزه را بر عهده خواهد داشت. مجری جایزه مطابق دستورالعمل احراز صلاحیت مصوب کمیته بر اساس فراخوان عمومی و احراز صلاحیت توسط دبیرخانه جایزه ضمن بررسی، جهت تائید و صحه‌گذاری به کمیته فنی ارجاع که پس از تائید در کمیته فنی به تصویب شورای سیاست‌گذاری جایزه رسیده و می‌تواند به مدت مشخص عهده‌دار این مسئولیت باشد.
تبصره 1: درصورتی‌که مجری جایزه در هر یک از مراحل انجام کار، اقداماتی مغایر باسیاست‌های کلی جایزه و بندهای تفاهم‌نامه منعقدشده انجام دهد دبیرخانه جایزه با ابلاغ موارد مربوطه پس از طی مراتب ابلاغ، می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد بدون طی تشریفات قانونی اقدام نماید.
تبصره 2: مجری جایزه و اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان آن به‌هیچ‌عنوان نباید مجری، راهبر، برنامه‌ریز، متصدی و عضو کمیته‌های جوایز فاقد مجوز مرتبط با استاندارد و کیفیت، تعالی و سرآمدی در کشور باشند و در صورت چنین کاری تفاهم‌نامه همکاری فسخ خواهد گردید
1401/8/30 دوشنبه