اهداف جایزه

1401/9/1 سه‌شنبه اهداف جایزه
دستیابی به رشد اقتصادی از طریق کیفیت از مهم‌ترین اهداف کشورها به شمار می‌رود. مصادیق کیفیت به‌طور صریح و ضمنی در برنامه‌های مختلف توسعه مدنظر قرارگرفته است.
در دهه‌های اخیر کیفیت به‌عنوان یکی از اصول برتری رقابت در عرصه‌های بین‌المللی شناخته‌شده است تا جایی که دست‌یابی و اشاعه فرهنگ کیفیت در تمام سطوح جامعه به‌مثابه یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته مطرح‌شده است.
 ازاین‌رو اغلب كشورهاي توسعه‌یافته و درحال‌توسعه داراي مدل‌های ملی مبتنی بر اصول علمی و ملی خود جهت شناخت سرآمدان کیفیت و اعطای جايزه ملی كيفيت هستند. جوایز ملي، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های کیفیت، بهره‌وری و سرآمدي کسب‌وکار باهدف افزایش کیفیت تولیدات صنعتی و خدماتی کشور، معمولاً به نحوی طراحی‌شده‌اند که با ارتقاء کیفیت در بازارهای داخلی و بین‌المللی قابليت رقابت داشته باشند. در صورت ایجاد قابلیت رقابت‌پذیری بیشتر، مشتریان بیشتری جذب‌شده و درآمد كشور افزایش خواهد يافت و نهایتاً توسعه اقتصادی و اجتماعی و رونق تولید حاصل خواهد شد.
اين جوايز ابعاد مختلفي دارند. از یک‌سو مفاهيم كيفيت و سرآمدي کسب‌وکار را به زباني ساده بيان می‌کنند و یک الگوي نظام‌مند و ساخت‌یافته براي طرح‌ریزی و استقرار نظام‌های مديريت كيفيت جامع ارائه می‌دهند و از سوي ديگر یک ابزار نظام‌مند براي خودارزيابي است که به سازمان‌ها كمك می‌کند تا نظام مديريت و عملكرد خود را بر اساس معيارهاي معين ارزيابي كرده و با ساير سازمان‌ها مقايسه نمايند و با حركت به‌سوی نظام مديريت كيفيت جامع، اهداف متعالي همچون افزايش رضايت مشتري، بهبود كيفيت محصولات و خدمات، افزايش مشاركت كاركنان، بهبود مستمر، دستيابي به نتايج پايدار مالي و اقتصادي و ... و درنتیجه اقتصاد مقاومتی و نیل به اهداف بیانه گام دوم انقلاب اسلامی و اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را محقق سازند.
نظام‌های جامع ارزیابی ملی کیفیت در هر جامعه‌ای که شکل‌گرفته‌اند، با خود ارمغانی چون پیشرفت و بهبود به همراه داشته‌اند. همچنین این نظام‌ها توانسته‌اند با الگودهی به سازمان‌ها، مفاهیم و روش‌های مدیریتی آن‌ها را نیز جهت داده و آن‌ها را به‌سوی بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی حرکت دهند و موجبات رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و همچنین عدالت و توازن را در عرصه کیفیت کالا و خدمات برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.

ازجمله اهداف نظام جامع ارزیابی ملی کیفیت با رویکرد کیفیت محصول/خدمت مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 1- توجه به معنویت و اخلاق در مدل‌های سرآمدی و تعالی کیفیت در جامعه بر اساس توصیه‌های دین مبین اسلام و در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به‌عنوان جهت دهنده‌ی همه‌ی حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه؛
2- تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت‌محور و مصرف به‌اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه؛
3- ترویج و فرهنگ‌سازی سبک زندگی و کار اسلامی ایرانی؛
4- ترویج و فرهنگ‌سازی مدیریت روش‌های معنویت سازمانی؛
5-کیفی سازی خدمات بخش خصوصی و دولتی در کشور؛
6- ایجاد فضای رقابتی در بخش‌های مختلف کشور اعم خصوص و دولتی؛
7- تقویت اعتماد ملی به کیفیت محصولات داخلی اعم از کالا و خدمات؛
8- فراهم نمودن بستر رشد و تعالی برای تلاشگران کیفیت کشور به‌صورت درست و کاملاً علمی با بهره‌گیری از روش‌های علمی، ابزارها، فنون و استانداردهای به‌روز کیفیت؛
9- تلاش در راستای تحقق عدالت و توازن در کیفیت کالا و خدمات در کشور؛
10- تلاش در راستای افزایش کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره‌وری ملی و تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور؛
11- نیل به هدف تولید و ارائه کالا و خدمات باکیفیت در تراز جهانی جهت حضور مؤثر در بازرس‌های بین‌المللی و کسب سهم بازارهای بین‌المللی و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛
12- تلاش در راستای جاری نمودن فرهنگ کیفیت در سطح جامعه؛
13- افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیش‌ازپیش به آن در سطح جامعه؛
14- حرکت به‌سوی نظام مدیریت کیفیت جامع و پايدار با در اختیار داشتن یک روش اجرایی علمی؛
15-  امکان ارزیابی سازمان‌های کشور بر اساس معیارهای علمی ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت کیفیت محصول؛
16- امکان خودارزیابی نظام‌مند توسط سازمان‌ها و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود با تمرکز و محوریت کیفیت محصول، مقایسه با سایر سازمان‌ها و تشویق سازمان‌ها برای انجام عملیات خودارزیابی؛
17- امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان‌ها در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آن‌ها به سایر سازمان‌ها به‌منظور الگوبرداری؛
18- ایجاد انگیزه رقابت در سازمان‌ها برای بهبود دائمی کیفیت (کیفیت محصولات و خدمات تولیدی و فرآیندها)؛
19- شناسایی و معرفی سازمان‌های برتر کشور و تائید و ارج نهادن تلاش سازمان‌ها در راستای بهبود کیفیت محصولات و خدمات؛
20- افزایش توان رقابت‌پذیری سازمان‌های کشور در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین افزایش سازگاری آن‌ها با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی؛
 21- توجه ویژه به ویژگی‌ها و الزامات اقتصادی حال و آینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصولات و خدمات سازمان در جهت حضور در فضای ملی و بین‌المللی (صادرات) با رویکرد اقتصاد مقاومتی.