کمیته فنی

1401/8/30 دوشنبه
- كميته فني جايزه

اعضاي كميته فني متشكل از نمايندگان دستگاه‌های اجرايي، صاحب‌نظران و كارشناسان متخصص در زمينه مديريت كيفيت مي‌باشند که با تركيب مشخص به شرح زير انتخاب می‌شوند.

 تركيب كميته فني جايزه
 1. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملي استاندارد ايران (دبير شوراي سیاست‌گذاری و رئیس کمیته فنی)؛
 2. مدیرکل دفتر ارزيابي كيفيت كالا و خدمات (دبیر کمیته)؛
 3. نماینده وزارتخانه‌ها/سازمان‌های عضو شورای عالی؛
 4. دبیر شوراي راهبري دستگاه‌های اجرايي یا نماینده دستگاه اجرایی؛
 5. دو نفر از اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در زمینه کیفیت؛
 6. دو نفر از سر ارزيابان جايزه ملي كيفيت ايران؛
 7. سه نفر از متخصصین انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و حرفه‌ای كيفيت؛
 8. سه نفر از مدیران و یا كارشناسان ارشد سازمان ملي استاندارد ايران؛
 9. دبیر کارگروه ارزيابي جايزه ملي كيفيت ايران؛
 10. دبیر کارگروه آموزش جايزه ملي كيفيت ايران.
 
تبصره ۱: رياست كميته در غياب معاون ارزيابي كيفيت سازمان بر عهده دبير كميته فني است.
تبصره ۲: جلسات كميته فني با حضور نصف بعلاوه يك نفر از اعضا رسميت يافته و مصوبات آن بارأی اکثریت اعضای حاضر قابل‌اجرا است.
تبصره ۳: غيبت غیرموجه اعضاء در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه متناوب كميته فني در يك دوره به‌منزله استعفاي عضو تلقي می‌گردد و دبیر کمیته فنی موظف است فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره 4: اعضای کمیته فنی به‌هیچ‌عنوان نباید مجری، راهبر، برنامه‌ریز، متصدی و عضو کمیته‌های جوایز فاقد مجوز مرتبط با استاندارد و کیفیت، تعالی و سرآمدی در کشور باشند.
تبصره 5: اعضای ردیف 4 الی 7 به پیشنهاد دبیر کمیته فنی و با حکم رئیس کمیته فنی به مدت 4 سال منصوب خواهند شد.

 وظايف كميته فني

كميته فني وظيفه کارشناسی و مشاوره‌ای در موارد فني، تخصصی، علمی و اجرایی فرايند جايزه را به عهده داشته و به تشخيص رئيس كميته تشكيل جلسه مي‌دهد و وظايف آن به شرح زير است:
 1. بررسی و بازنگری طراحی مدل جايزه و ویرایش‌های آن و پیشنهاد به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب نهایی؛
 2. ارائه نظرات كارشناسي و مشاوره‌اي در خصوص فرانید اجرایی جايزه؛
 3. ارائه راهكار براي رفع مشكلات احتمالي جهت اجراي هر چه‌بهتر فرايند اجرایی جايزه؛
 4. بررسي پيشنهادات دبيرخانه در خصوص اصلاح نظامنامه و ارائه نظرات فنی و تخصصی؛
 5. بررسي اصلاحات و بازنگری‌ها، تعیین معيارهاي ارزيابي اصلي، معيارهاي فرعي و امتيازات آن‌ها در مدل ارزیابی جایزه؛
 6. بررسي و تعيين حدنصاب‌ امتياز هر يك از سطوح جايزه؛
 7. تعیین معیارها و رویه‌های احراز صلاحیت و انتخاب مجریان ارزیابی کیفیت دستگاهی و جایزه؛
 8. تعیین معیارها و رویه تائید صلاحیت و انتخاب ارزيابان، ارزيابان ارشد و مدرسان جایزه و تصویب، بازنگري و به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌های مربوطه؛
 9. تصويب معيارها و رویه‌های اجرايي براي ارزيابي متقاضيان در سطوح مختلف و بازنگري شیوه‌نامه‌ها؛
 10. نظارت بر سلامت و صیانت از فرآيند ارزيابي واحدهاي متقاضي دريافت جايزه مطابق معيارها و رويه‌هاي مصوب کمیته؛
 11. بررسی و صحه‌گذاری گزارش نهايي ارزيابي‌هاي انجام‌شده؛
 12. بررسي و صحه‌گذاری گزارش عملكرد هر دوره جایزه جهت ارائه به شوراي سیاست‌گذاری؛
 13. بررسی عملکرد دوره گذشته و صلاحیت مجری جایزه و مجریان ارزیابی کیفیت دستگاهی و ارائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب؛
 14. رسیدگی به شکایات و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تخلفات صورت گرفته توسط ارزيابان، سر ارزیابان و مدرسان؛
 15. پیشنهاد تغییر تعرفه هزینه ثبت‌نام سطوح مختلف جایزه به شورای سیاست‌گذاری؛
 16. تائید صلاحیت و صدور مجوز برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع کیفیت و استاندارد در کشور بر اساس شیوه‌نامه "اعتبار سنجی برگزاری همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و عناوین مشابه "؛
 17.  تصویب برنامه اصلاح روند و چارچوب اعطای نشان و تندیس ملی در کشور در تمام حوزه‌های مرتبط بر اساس مصوبه 7 اجلاسیه شورای عالی استاندارد ایران.

تبصره 1: كميته فني مي‌تواند در راستاي اجراي وظايف خود کارگروه‌های تخصصي تشكيل دهد يا افراد خاصي را براي تصدي وظايف تعریف‌شده منصوب نمايد. كميته فني در هر دوره از ميان اعضاي خود كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط را براي نظارت بر سلامت و یا حل اختلاف در مورداجرای ارزيابي‌هاي آن دوره بر طبق معيارها و رويه‌هاي مصوب کمیته، منصوب مي‌نمايد.
تبصره 2: کارگروه تخصصی آموزش و ترویج، جهت تائید صلاحیت مدرسان مدل در سطوح مختلف (مفاهیم، منطق ارزیابی، خودارزیابی، تدوین اظهارنامه و تربیت ارزیاب) و تهیه بانک اطلاعاتی مجزا از مدرسان تائید شده و سطح تدریس آنان، تحت نظارت کمیته فنی تشکیل و هر دوره به‌روزرسانی خواهد شد.
تبصره 3: کارگروه ارزیابی باهدف مديريت و نظارت بر صحت اجراي فرآيند ارزيابي، استفاده از ارزيابان تائید صلاحیت شده جايزه در فرآيند ارزيابي، پشتيباني از تیم‌های ارزيابي براي اجراي فرايند ارزيابي و تهیه بانک اطلاعاتی مجزا از ارزیابان تائید شده و سطح ارزیابی آنان تشکیل و نتایج را در هر دوره به دبیرخانه جایزه اعلام می‌نماید و تحت نظارت کمیته فنی تشکیل و در هر دوره بروز رسانی خواهد شد.
تبصره 4: تشکیل جلسات اختصاصی در قالب كارگروه راهبري دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان معرفی‌شده، جهت ایجاد یکپارچگی در سیاست‌های تشویقی اتخاذشده برای دستگاه‌ها، تصویب در شورای سیاست‌گذاری (در صورت نیاز)، پیگیری اجرای آن توسط دستگاه‌ها و ارائه نظرات مشاوره‌اي در خصوص پیشبرد جايزه در هر دستگاه به عهده کمیته فنی خواهد بود.

وظايف
دبير كميته فني


وظايف دبیر کمیته فنی به شرح زير است:
 1. تشكيل كارگروه تخصصي به‌منظور ويرايش و به‌روزرسانی مدل جايزه؛
 2. بررسی نظرات کارشناسی و اصلاحات پیشنهادی لازم در مورد نظامنامه و تائید آن جهت طرح در کمیته فنی؛
 3. تشکیل کارگروه تخصصي براي راهبري و هدايت فعالیت‌های ترويجي و آموزشي فرايند ارزيابي كيفيت در دستگاه‌های اجرايي؛
 4. تشكيل ساير کارگروه‌های تخصصی برحسب نیاز؛
 5. بررسی راهکارهای پیشنهادی کارگروه‌های تخصصی و ارائه آن به کمیته فنی و شورای سیاست‌گذاری جایزه؛
 6. نظارت بر روند فرایندهای اجرایی دبیرخانه جایزه؛
 7. نظارت بر حسن انجام امور از سوی مجری جایزه؛
 8. نظارت بر فرآيند ارزیابی در کارگروه ارزیابی؛
 9. نظارت بر برنامه‌ریزی‌ها و تدارك اعزام ارزيابان جهت ارزيابي واحدهاي معرفی‌شده؛
 10. بررسی گزارش نهایی ارزیابی‌های انجام‌شده و تائید آن جهت طرح در کمیته فنی؛
 11. نظارت بر روند فرآيندهاي ارزيابي (مطابق با مدل جايزه) دبيرخانه جوايز دستگاه‌های اجرايي؛
 12. بررسی صلاحیت مجریان و اعتبار فرآيند ارزیابی کیفیت بر اساس آخرين ويرايش شیوه‌نامه «اعتبار سنجی فرآیند ارزیابی کیفیت دستگاهی«و ارائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء به کمیته فنی جهت تصویب؛
 13. بررسی گزارش نهایی ارزیابی‌های دستگاهي انجام‌شده و تائید آن جهت طرح در کمیته فنی؛
 14. نظارت بر فرآيند آموزش در کارگروه آموزش؛
 15. بررسی نسخه بروز رسانی شده شیوه‌نامه تائید ارزیابی شایستگی مدرسین جایزه و طرح در کمیته فنی؛
 16. بررسی نسخه بروز رسانی شده شیوه‌نامه تائید ارزیابی شایستگی ارزیابان جایزه و طرح در کمیته فنی؛
 17. نظارت بر روند برگزاری مراسم پایانی جایزه؛
 18. ایجاد هماهنگی لازم بین ارکان جایزه؛
 19. نظارت بر نگهداري و به‌روزآوری مستندات اجرايي و سوابق مربوط به جايزه؛
 20. نظارت بر طراحي و تهيه تندیس، تقدیرنامه و گواهی‌نامه و پیشنهاد آن به کمیته فنی؛
 21. تهیه پیش‌نویس سیاست‌های مالی جایزه در آغاز دوره و پیشنهاد به کمیته فنی جهت بررسی و تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛
 22. بررسی گزارش عملکرد مجری در هر دوره و تهیه گزارش جهت ارائه به کمیته فنی و شورای سیاست‌گذاری؛
 23. نظارت بر فرایند تائید صلاحیت و صدور مجوز برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع کیفیت و استاندارد در کشور بر اساس شیوه‌نامه "اعتبار سنجی برگزاری همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و عناوین مشابه "؛
 24. نظارت بر فرایند تهیه، تدوین برنامه اصلاح روند و چارچوب اعطای نشان و تندیس ملی در کشور در تمام حوزه‌های مرتبط بر اساس بند 8 از مصوبات یکصدونهمین شورای عالی استاندارد ایران.

تبصره 1: درصورتی‌که ارزیاب ارشد، ارزیاب، مشاهده‌گر و یا كارشناس متخصص و ارزیابی‌شونده در هر مرحله از فرآيند، مرتکب فعل غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی گردد، موارد بايد با ذکر دلایل و شواهد، پس از بررسي در کارگروه ارزیابی در سوابق آنان درج‌شده و کاهش رتبه برای فرد خاطی توسط كميته ارزيابي اعمال می‌گردد و برای ارزیابی‌شونده نیز از فرآیند ارزیابی و مراسم اختتامیه حذف‌شده و به دبیرخانه جایزه گزارش و در بانك اطلاعاتي نيز درج می‌گردد.

تبصره 2: فقط سر ارزیابان، ارزيابان، مشاهده گران و كارشناسان متخصص تائيد صلاحيت شده، مطابق شیوه‌نامه تائيد صلاحيت ارزيابان جايزه می‌توانند در فرآيند ارزيابي حضور يابند.