چهارشنبه1402/11/25

16:29:0

1867

مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران و تجلیل از دست اندرکاران دوره هفدهم-25 بهمن ماه 1402

تصاویر