يكشنبه1402/11/1

18:30:2

861

دومین نشست کمیته فنی هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران برگزار شد

دومین نشست کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران (دوره هجدهم) با حضور اعضای کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران در روز شنبه ۳۰ دی در سالن اجتماعات شهید حججی با هدف بررسی چندین دستور کار برگزار شد.
 در ابتدا موضوع راه اندازی جایزه کیفیت بخشی صنعت آب و برق طرح و پس از بررسی تائید شد.
دکتر احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت در این نشست با اشاره به تخصصی بودن فعالیت های وزارت نیرو گفت: مباحث تعالی در بطن این مجموعه علمی و تخصصی نهادینه خواهد شد و به عنوان یکی از دستگاه‌ها در ترویج فرهنگ کیفیت در زیرمجموعه  بسیار اثربخش و تاثيرگذار است.
در ادامه این نشست، طرح پوستر فراخوان ثبت نام متقاضیان و ارزیابان با اعمال پیشنهاد اعضای کمیته به تایید رسید و مقرر شد در ایام الله دهه مبارک فجر رونمایی شود.
نشست با ارایه گزارش ریز عملکرد مالی دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت از طرف پژوهشگاه استاندارد به عنوان مجری جایزه ادامه داشت و سپس تعرفه ثبت نام متقاضیان شرکت در هجدهمین دوره جایزه نیز پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای کمیته رسید.